THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13, 10 - 17

1. Ghi nhớ"Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?" (Lc 13, 15)

2. Suy niệm: Thói vụ hình thức và câu nệ Lề Luật đã bóp nghẹt lòng nhân từ mà tự thâm tâm người Do thái xét thấy đáng làm, nhưng thực tế họ đã không làm. Nguy hiểm của việc giữ Luật theo hình thức bêín người ta hành động cách máy móc mà thiếu tấm lòng.Trong khi Luật được lập ra là để con người phát huy điều thiện, mà thiện hảo lớn nhất chính là yêu thương: yêu Chúa, yêu người.

Một chiếc máy vi tính được lập trình sẽ giữ đúng giờ khắc một cách tuyệt hảo, nhưng không có hồn. Người tín hữu giữ đạo vì muốn đáp lại lòng yêu thương mà Chúa Trời đã thương dựng nên và ban muôn vàn ơn phúc cho mình, chứ không phải vì sợ sai luật.

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ lề luật Chúa với tâm tình yêu mến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con lề luật của Chúa để chúng con biết cách sống tốt. Xin cho chúng con tuân giữ với hết tâm hồn mình hầu chúng con được trở thành những người tự do đích thực.

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
 
Lc 13, 18 - 21

1. Ghi nhớ"Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được". (Lc 13, 19)

2. Suy niệm: Xét theo cái nhìn của con người, thì Chúa Giêsu đã thất bại trong công cuộc truyền đạo, với cái chết trên thập giá của Người. Thế nhưng tại sao qua hai ngàn năm sau cái chết ấy, số người tín hữu lại gia tăng không ngừng?

Vì Lời Chúa là Chân Lý, là Sự Sống. Sức mạnh của lời Chúa đã vượt qua không gian, thời gian, ngôn ngữ, chủng tộc, để không ngừng phát triển nơi tâm hồn người nghe. Cảm nhận được chân lý tốt lành những lời dạy của Chúa, đồng thời với ơn Chúa trợ giúp, soi sáng, hàng hàng lớp lớp người đã đứng lên đáp lời mời gọi sống yêu thương vì Nước Trời, cho đến hôm nay, và mãi đến tận thế, vì đây là công trình của Thiên Chúa. Cái chết cứu độ yêu thương của Chúa, không vô ích, nhưng phát sinh hoa trái là ơn đức tin, nơi tâm hồn con người mọi thời.

3. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa hằng ngày.

4. Cầu nguyệnXin cho chúng con biết quý trọng và sống theo Lời Chúa.

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 
 
Lc 13, 22 - 30

1. Ghi nhớ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào ...." (Lc 13, 24)

2. Suy Niệm: Người Do thái quan niệm rằng chỉ có Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn mới được cứu thoát mà thôi. Và như thế họ không cần cố gắng nữa. Suy nghĩ như thế thì chưa đủ điều kiện để được cứu thoát mà phải chiến đấu không ngừng. Hành trình về quê trời là cuộc chèo thuyền ngược dòng, chỉ cần thiếu cố gắng sẽ bị bỏ lại sau lưng. Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình xem có trong não trạng đó không? Tôi đã là Kitô hữu khi lãnh nhận phép rửa tội thì chắc chắn phải được cứu thoát chứ! Vẫn chưa đủ điều kiện, nhưng cần phải chiến đấu, phải cố gắng không ngừng thì lúc ấy ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ sinh ích cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy chiến đấu chống lại cám dỗ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một sức mạnh để con luôn chiến đấu với những yếu đuối của bản thân mình, ngõ hầu sống xứng đáng là con Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
CÁC THÁNH NAM NỮ, LỄ TRỌNG 

Mt 5, 1 - 12

1. Ghi nhớ"Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa." (Mt 5,9)

2. Suy niệm: Các thánh là những người can đảm và trung thành bước theo Đức Giêsu đến cùng. Các ngài là những người đã ra sức học biết Chúa Giêsu, bước theo Đức Giêsu và lưu lại với Đức Giêsu để nên giống Ngài hơn.

Tám mối Phúc thật là những phương thế, những con đường hữu hiệu nhất mà Đức Giêsu vì yêu thương đã chỉ ra cho con người để giúp họ nên thánh, nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.

Chúng ta hãy chọn cho mình một con đường nên thánh theo tinh thần của 8 mối phúc thật. Những điều xem ra như nghịch lý trong Tám mối phúc thật lại trở thành một con đường sống vĩnh cửu trong hạnh phúc. Ai thực thi một trong những điều này sẽ tìm thấy giá trị đích thực cho mình và sẽ đạt được những điều Chúa đã hứa cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Tìm hiểu và sống theo gương một vị thánh mà mình yêu mến.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, giữa cuộc sống đầy dẫy những mưu chước cám dỗ này, xin cho chúng con biết khôn ngoan và sáng suốt trong những chọn lựa của chúng con, để nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng con sẽ đạt tới Quê hương vĩnh cửu để sống hạnh phúc muôn đời cùng với Chúa và các thánh của Chúa, Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI 

Lc 14, 12 - 14

1. Ghi nhớ"Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù." (Lc 14,13)

2. Suy niệm: Ở đâu cũng có người nghèo, xã hội nào cũng có những thành phần đói khổ. Về phương diện tự nhiên, những người nghèo là gánh nặng cho người xung quanh và cho xã hội. Nhưng về phương diện siêu nhiên, người nghèo có thể là cơ hội cho chúng ta thực thi lòng bác ái và tình yêu đồng loại. Sự chia sẻ thật lòng cho những người đói khổ và nghèo khó giúp cho con người đến gần được Thiên Chúa và nên giống Thiên Chúa nhiều hơn.

Nhưng chúng ta cần loại bỏ suy nghĩ lệch lạc là coi người nghèo trở thành bậc thang cho chúng ta bước vào Nước trời. Hãy nhớ chúng ta có nhiệm vụ yêu thương và giúp đỡ những ai kém may mắn hơn chúng ta. Ai biết yêu thương là chu toàn luật Chúa. Hãy biết đến với người khác bằng tấm lòng bác ái, con tim yêu thương và chia sẻ thật lòng để được nên những người con cái đích thực của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dâng một hay hai việc lành để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi.

4. Cầu nguyệnLạy Chúa, yêu thương là chu toàn luật Chúa. Xin dạy chúng con biết thật sự quan tâm và chia sẻ tận tình với những người đang cần đến chúng con, để chúng con trở nên những người con cái đích thực của Chúa và nên ánh sáng cho trần gian. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Thánh Martinô Porres, tu sĩ

 Lc 14, 1. 7 - 11

1.Ghi Nhớ: "Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống" (Lc 14,11).

2.Suy Niệm: Người đời thích được trọng vọng, khoe khoang về chính mình. Tin Mừng nhấn mạnh con người cần sống khiêm nhường vì: - trước mặt Chúa, người khiêm tốn sẽ được Chúa cất nhắc lên cao; - đối với anh em, chẳng ai được coi mình hơn người khác, vì mọi người là tội nhân và "nghèo khó" (x. Lc 1, 53). Chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta về đức khiêm nhường. Thái độ khoe khoang khoác lác, tự đề cao chính mình ngược lại cách sống Chúa Giêsu. Chúa muốn mọi vinh dự và mọi lời chúc tụng đều qui về một Chúa mà thôi.

3.Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường tùng phục ý Chúa trong cuộc sống.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, khiêm nhường là một nhân đức mà Chúa tất cả chúng con phải tập luyện cho bằng được để yêu thương anh em con. Amen.