Vĩnh Long ngày 25.09.2016

Kính gửi: Quý Cha

Quý Tu sĩ nam nữ

Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

V/v Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

 Anh chị em thân mến. Tháng trước tôi có dịp nói với anh chị em những nét tổng quát về Lòng thương xót trong đối thoại liên tôn. Tháng nầy, tôi đề cập chủ đề Lòng thương xót nơi Mẹ Maria (số 24).

Trong dòng lịch sử của mình, Giáo Hội đã học biết rằng Mẹ Maria không những là người chứng và kiểu mẫu của lòng tin, nhưng còn là một thụ tạo đặc biệt và hiệu quả của Lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ Maria được cứu chuộc như tất cả mọi người, nhưng rất khác xa mọi người, bởi vì Mẹ được gìn giữ không vướng mắt tội tổ tông truyền từ lúc đầu thụ thai của Mẹ. Mẹ trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa.

Trong Tông sắc Dung mạo lòng thương xót, đặc tính của Mẹ Maria được tìm thấy: “Không ai thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho bằng Đức Maria” (số 24), bởi vì Mẹ đã cưu mang Lòng Thương Xót là Chúa Giêsu và sinh ra Lòng Thương Xót, từ đó Lòng Thương xót trở nên xác phàm. Mẹ đã sinh hoạt với Chúa Giêsu suốt tuổi thơ ấu, cho đến lớn lên, ra đi giảng. Mẹ đã theo chân Chúa Giêsu cho đến chân Thập giá, cùng với thánh Gioan.

Dưới chân Thập giá, Mẹ Maria còn là nhân chứng sống động của những lời tha thứ thốt ra từ miệng Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23, 34 ); Mẹ làm chứng rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô bờ vô bến, thương xót hết tất cả mọi người, ngay cả thù địch, ngay cả kẻ giết mình. Mẹ thật sự là Mẹ của Đấng đã chết trên Thập giá và đã Phục Sinh. Vì thế, Mẹ “đã bước vào thánh điện của Lòng Thương Xót, vì đã thông dự mật thiết vào mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa” (số 24).

Xin dâng lên Mẹ lời khen ngợi chúc mừng. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ trợ giúp chúng ta sống năm thánh lòng thương xót đối với Chúa và đối với tha nhân cho nghiêm chỉnh. Chúng ta chớ để Chúa buồn vì chúng ta là những người con không có trái tim giống như Chúa.

 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long