Vĩnh Long ngày 25.08.2016

Kính gửi: Quý Cha
  Quý Tu sĩ nam nữ
      Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

V/v Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót
 
Anh chị em thân mến. Tháng trước tôi có dịp nói với anh chị em những nét tổng quát về Lòng thương xót trong tội phạm xã hội. Tháng nầy, tôi đề cập chủ đề Lòng thương xót trong đối thoại liên tôn (số 23).

Phạm vi đối thoại liên tôn này nói về mối quan hệ giữa chúng ta với Do thái giáo và Hồi giáo vì cả hai đều xem lòng thương xót là một trong những thuộc tính quan trọng của TC. Dân tộc Israel đã tiếp nhận mặc khải về Lòng thương xót. Những trang sách Cựu ước minh chứng điều đó (x. Tv 103; 146; 147): Thiên Chúa nhẫn nại và hay thương xót, Ngài không thích trừng phạt hay hủy diệt, Ngài thứ tha mọi lỗi lầm. Ngài giải thoát người bị áp bức. Ngài chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền. Và lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời (x. Tv 136). Ngài đã thực hiện rất nhiều việc lạ lùng để cứu vớt dân tộc Israel, đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và đưa về Đất Hứa.
Nơi Hồi giáo, “Đấng Tạo Hóa cũng được gọi là Đấng Xót Thương Nhân Hậu” (số 23). Người tín hữu Hồi giáo cũng chấp nhận quan điểm nầy, họ cảm nghiệm được lòng thương xót luôn luôn bên cạnh họ. Người tín hữu Hồi giáo tin rằng : “Không ai có thể đặt giới hạn cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì những cánh cửa của lòng thương xót ấy luôn được rộng mở” (số 23). Cho nên, đối với họ, lòng thương xót của Thiên Chúa cũng vô bờ bến, không có điểm dừng trong không gian và thời gian.

Ước chi trong Năm Thánh này thúc đẩy chúng ta đối thoại với các tôn giáo và các truyền thống tâm linh khác nhau. Cuộc đối thoại nầy có thể làm cho chúng ta có khả năng tốt hơn để cởi mở và hiểu biết, loại bỏ trong chúng ta tất cả các hình thức của định kiến và khinh thường, cho sơ tán mọi bạo lực hoặc phân biệt đối xử (x. số 23).

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long