“Lắng nghe người trong cuộc” đó chính là chủ đề của buổi tọa đàm rất đặc biệt dành cho những người có hoàn cảnh cũng đặc biệt. Những người tham dự buổi tọa đàm này đặc biệt bởi họ là bệnh nhân H cũng như những người quan tâm và chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh đó.

 

Trong bất cứ thời đại hay xã hội nào, sự phân biệt đối xử luôn tồn tại. Con người phân biệt nhau về giàu nghèo, về chủng tộc, về màu da, về địa vị… Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã xóa đi sự phân biệt ấy “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người đều có phẩm giá và giá trị riêng.

 

Khởi đầu một năm Phụng vụ mới bằng Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về mầu nhiệm trọng đại Con Thiên Chúa giáng trần. Thiên Chúa đến, “cắm lều” và ở cùng chúng ta”. “Vọng” nói lên sự “trông chờ, mong đợi”. Trong nguyên ngữ Latinh, “adventus” còn có nghĩa là “đến”. Vì thế, Phụng vụ mà chúng ta hướng đến sẽ cử hành việc Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất với mầu nhiệm Nhập Thể, và Người sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang.

 

Trước khi thắp sáng cây thông Giáng sinh của Vatican vào ngày 5-12-2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ hy vọng rằng Hang đá Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô sẽ như một lời nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh.

 

1 2 3 4 5 6 > >>