Trong bốn sách Tin mừng, chỉ có Thánh sử Lu-ca tường thuật rõ ràng về sự ra đời lạ lùng của Gio-an Tiền Hô. Cũng nhờ đó mà chúng ta biết được Thiên Chúa đã quan phòng cho ông một địa vị quan trọng trong chương trình cứu độ: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con” (Mc 1,2). Tưởng nhớ thánh nhân, chúng ta cùng suy ngẫm về cuộc sống và sự mạng đặc biệt của con người này.

 

Đối với phần lớn chúng ta, tôi ngờ, vấn đề phá thai mang đến cảm giác bất lực và gần như vô vọng. Vấn đề này trọng yếu đến mức một người có lương tri không thể giữ thinh lặng lâu mà không khỏi có mặc cảm tội lỗi.

 

Kính gửi Đức Cha, quý Cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ. Hội Dòng Nữ Tu Bác Aí Thánh Carôlô Bôrômêô trân trọng thông báo đến Đức Cha, quý Cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc chiêu sinh của Hội Dòng năm 2019.

 

Có một thực tế dù rất nghịch lý, nhưng vẫn diễn ra không ngừng và dường như ngày càng lan rộng. Nghịch lý đó là, ai cũng muốn sống yêu thương và muốn được yêu thương, nhưng lòng người và thế giới lại thiếu tình yêu quá nhiều.

 

Đã yêu ai rồi thì nguyện sống nguyện chết cùng nhau, và nếu như có cả kiếp sau thì vẫn xin được làm đôi uyên ương không rời nhau nửa bước. Phải, yêu là thế, vì sự gắn kết của hai con tim trong một tình yêu không phải là kiểu người ta đặt hai con người với nhau; nó là cả một sự đồng điệu, đụng chạm đến tận cùng cái sâu thẳm nhất của con người.

 

Con người không được tạo dựng để sống chơ vơ một mình trong nội bộ thế giới con người, nhưng được mời gọi để mở ra với các loài khác. Sách Sáng Thế đã mặc khải cho chúng ta biết rằng, trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dựng nên các loài khác, tô điểm và trang hoàng thế giới và vũ trụ bao la này, hệt như để chuẩn bị cho con người có chỗ cư ngụ thoải mái, và yên vui.

 

1 2 3 4 5 6 > >>