“Đi truyền giáo không phải là mình chỉ giới thiệu Chúa đến với những người lương dân hay những người sống đạo cách nguội lạnh khô khan, nhưng chính nơi họ mình gặp được Thiên Chúa, được cảm nghiệm thấy sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Người”. Một tháng tông đồ nơi miền sông nước An Giang, một thời gian không quá ngắn, cũng không qúa dài nhưng đủ để cho tôi hiểu được câu nói đó phần nào

 

Có vẻ hơi quá đề cao sự quan trọng của Phương Pháp Rụng Trứng Billings khi ta nói đó là ‘Con đường của Sự Sống’. Là Kitô hữu, chúng ta thường nghĩ con đường của người Môn Đệ là con đường của người theo Chúa Giêsu, Đấng đã gọi và mời chúng ta “Đến và Xem” (Gioan 1,39). Những Kitô hữu đầu tiên thường được gọi là những người đi theo một ’Con đường’.

 

Theo một bài báo của ký giả Marco Tosatti ở Vatican thì số chủng sinh theo học để thụ phong linh mục trên toàn thế giới đã giảm bớt dưới triều đại của ĐGH Phanxicô.

 

Bạn có biết: Tiền Việt Nam chúng ta có bao nhiêu mệnh giá ????? Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ

 

1 2 3 4 5 6 > >>