Kính quý Cha, quý Bề Trên,

 

Văn phòng Tgm vừa được tin:

Bà Agata Phạm thị Bon

Là thân mẫu của Cha Antôn Lưu Thanh Tâm , Cha sở Họ Đạo An Phú Thuận, Giáo phận Vĩnh Long

Sinh năm 1936

Tạ thế lúc 08g50 Thứ Năm ngày 20.12.2018 tại tư gia thuộc Họ đạo Lộc Hoà. Hưởng thọ 82 tuổi

Nghi thức Tẩn liệm : lúc 18 g 00 Thứ Năm ngày 20.12.2018

Thánh lễ An táng: lúc 09g30 thứ Bảy ngày 22.12.2018 tại Nhà thờ Lộc Hoà. 

An táng tại đất nhà thuộc Họ Đạo Lộc Hoà.

 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Agata được an nghỉ trong Chúa.

 

Kính báo