Kính Quý Cha, Quý Bề Trên,

Văn phòng Tòa Giám mục vừa được tin:

Bà Maria Nguyễn Thị Tân
sinh năm 1921.
là thân mẫu của Cha Phêrô Ngô Phước Hiền ( RIP, 2009 ) , Linh mục Giáo phận Vĩnh Long.
Vừa được Chúa gọi về lúc 12g30, Chúa Nhật, ngày 15/3/2020, tại nhà riêng thuộc Họ Đạo Hựu Thành, hưởng thọ 99 tuổi.
  • Nghi thức Tẩm liệm: lúc 20g00, Chúa Nhật, ngày 15/3/2020 .
  • Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Hựu Thành, lúc 09g00, Thứ tư, ngày 18/3/2020.
  • An táng tại Đất thánh Họ Đạo Hựu Thành .

 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria được an nghỉ trong Chúa.


Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tâp trung đông người là một trở ngại cho việc phòng chống dịch và  nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, theo tinh thần thông báo hướng dẫn mục vụ của ĐGM Giáo phận,  quý Cha và quý Tu sĩ có thể hiệp thông với tang quyến để cầu nguyện cho Bà Maria tại cộng đoàn họ đạo quý cha và quý tu sĩ đang phục vụ, xin tránh di chuyển và tập trung đông người trong giai đoạn này. xin cám ơn quý Cha, quý Tu sĩ. 


Kính báo