Tòa Giám Mục Vĩnh Long

103 Đường 3 tháng 2
P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Ông Phaolô Phạm Văn Paul,

Là thân phụ của Cha Micae Phạm Long Giang,

Cha sở Họ Giồng Tre và Rạch Gừa, Giáo phận Vĩnh Long 

 

- Sinh năm 1953
- Tạ thế lúc 
11g40 Thứ Năm, ngày 03.12.2020 tại tư gia thuộc Họ đạo Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long.  Hưởng thọ 67 tuổi.
- Nghi thức Tẩn liệm: lúc 1
9g00 Thứ Năm, ngày 03.12.2020
- Thánh lễ An táng: lúc 10g00, Thứ Bảy, ngày 
05.12.2020 tại Nhà thờ Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long.
- An táng tại Đất 
nhà.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Ph
aolô được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo