Thứ Hai tuần III PS (Ga 6, 22-29)

Từ xưa đến nay trong dân gian Việt Nam vẫn truyền khẩu câu ca, “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Câu nói có ý nhắc nhở con người hãy siêng năng làm việc mới có lương thực mà ăn. Chúa Giê-su khi xuống thế làm người cũng thuận theo qui luật tự nhiên này. Cùng với cha mẹ, Ngài chăm chỉ làm việc. Thế nên, Đức Giê-su rất trân trọng người lao động.

00 00 fraction du pain

Tin mừng hôm nay kể về việc người Do-thái đi tìm Đức Giê-su. Theo lý mà nói, khi chúng ta đi tìm ai thì hẳn người ấy phải có giá trị nào đó đối với mình. Người Do thái nhận ra giá trị của Chúa Giê-su khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra cho dân chúng ăn. Họ đi tìm Chúa Giê-su chỉ vì cái bụng. Chúa Giê-su đoán biết tâm ý ấy nên đã nói : “Thật tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6, 26). Không dừng ở đó, Chúa Giê-su khuyên bảo họ ‘hãy ra công làm việc’ để có của ăn.

Từ của ăn vật chất, Đức Giê-su hướng đám đông tới lương thực thiêng liêng. Quả thật, con người chỉ biết làm việc và tìm kiếm của ăn là ‘lương thực mau hư nát’ chứ chưa hề nghe nói đến ‘lương thực thường tồn’ bao giờ. Vì vậy khi nghe Chúa Giê-su nói, họ không hiểu lên hỏi lại : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn”(Ga 6, 28). Chúa Giê-su chỉ cho họ, việc phải làm là vào ‘thần lương’ Chúa Cha gửi xuống cho nhân loại. Trong lịch sử người Do-thái, thời Mô-sê đưa dân đi trong sa mạc 40 năm họ từng được lương thực từ trời nuôi sống là ‘manna’. Đó là hình ảnh tiên báo Đức Giê-su là ‘bánh hằng sống’. Như vậy, cần phải hiểu theo khía cạnh đức tin mới nhận biết được Chúa Giê-su là bánh trường sinh (Ga 6, 27).

Đức Giêsu nhiều lần làm phép lạ hoá bánh cho dân chúng và các môn đệ cùng ăn. Việc làm này nhằm nêu cao giá trị của việc chia sẻ hơn là phô diễn uy quyền. Nếu các tông đồ và dân chúng tin tưởng vào Ngài, họ cũng sẽ được chia sẻ quyền năng ấy. Nhờ tin và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể con người được kết hợp làm một thân thể nhiệm mầu, được dìm mình trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đức Giê-su đã trở nên của ‘ăn’ của ‘uống’ để lúc nào con người cũng có thể liên kết với Ngài. Rất tiếc, ngày nay nhiều tín hữu chưa xác tín vào giá trị thiêng liêng cao quý nơi Mình Máu Thánh nên vẫn chỉ đón nhận tấm bánh theo hình thức bên ngoài. Chính vì vậy, hiệu quả phi thường của tấm bánh Giê-su chưa phát huy trong đời sống họ.

Trong xã hội hiện đại nhiều người không chỉ tìm kiếm của ăn cho no, nhưng có xu hướng ăn sang, ăn để phát huy nét đẹp văn hóa. Trong khi đó vẫn còn nhiều nơi, nhiều người chết đói. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến những ai đói rách. Nhờ hành động ấy biết đâu chúng ta sẽ được ân thưởng “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51).

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con tham dự tiệc Thánh Thể là một lần chúng con được chia sẻ sự sống thần linh của Chúa. Xin dạy chúng con biết chung tay góp sức làm ra những bữa tiệc Agape trong cộng đoàn, hay giáo xứ chúng con đang sống bằng việc biết quan tâm không chỉ người nghèo vật chất, nhưng cả những ai đang thiếu đói trong tinh thần nữa. Amen!

Nt. Scholastica Vũ Hiền