Trong tâm tình của những người con thảo. Tất cả 78 Chủng sinh, thuộc 7 lớp: từ Khóa 13 (Thần 4) đến Khóa 20 (Năm Tu Đức)  về chào thăm Đức Cha Phêrô, sau khi kết thúc học kỳ 1 niên khóa 2017- 2018 để trở về Họ đạo và gia đình nhân dịp xuân Mậu Tuất sắp đến. 
img4224


Thầy Giuse Nguyễn Thành Nam đại diện anh em Chủng sinh chào thăm Đức Cha.

Sau lời chào của Thầy đại diện, Đức Cha ban huấn từ cho quý Thầy. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời thăm và lời chúc bình an đến các Cha Sở và gia đình của quý Thầy.


img4228

Đức Cha ban huấn từ.

img4230