Cha Quirino de Ascaniis, nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, người đã sống 76 năm ở Hồng Kông trong vùng thuộc giáo phận Trung Quốc. Năm 1951 cha bị trục xuất. Cha là một chứng nhân sống động, thực tế của cuộc sống hàng ngày của một nhà truyền giáo.

Chúng ta biết được cuộc đời và sứ vụ truyền giáo của cha Quirino qua cha Sergio Ticozzi, tác giả của nhiều bài viết về lịch sử của Hội Giáo hoàng Truyền giáo hải ngoại, chính cha đã cho xuất bản tài liệu lịch sử về những người truyền giáo ở Trung Quốc và đặc biệt ở Hồng Kông.
Cha Quirino sinh ngày 5 tháng 8 năm 1908, ở Giulianova, Teramo. Cha gia nhập chủng viện của giáo phận Teramo. Ngày 24 tháng 9 năm 1932 cha được thụ phong linh mục tại Milan, và vào tháng 8 năm 1933, cha Quirino rời Italia ra đi truyền giáo ở Hồng Kông. Sau khi học tiếng Trung, năm 1936, lập tức cha đi thi hành sứ vụ ở các quận phía nam của Wai Yeung (Trung Quốc). Vào tháng 12 năm 1941, do chiến tran