ĐHY Tagle và TGM Scicluna: Không được thờ ơ với nạn nhân và phải tôn trọng luật pháp

 Khi bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh Vatican chống lạm dụng, cả hai Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna đã mở màn cuộc thảo luận với phát biểu về trách nhiệm của các giám mục trong việc đối phó với lạm dụng.

 Đức Hồng y Tagle nói rằng giống như các tông đồ, các giám mục không nên sợ hãi khi nhìn và chạm vào vết thương của Đức Kitô trong những người bị lạm dụng. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ cả nạn nhân và thủ phạm.

 Đức Hồng y Luis Anleio Tagle, AGLE, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân:

“Về phía các nạn nhân, chúng ta cần giúp họ bày tỏ những tổn thương sâu sắc và chữa lành vết thương của họ. Về thủ phạm, chúng ta cần phục vụ công lý, giúp họ đối mặt với sự thật mà không cần hợp lý hóa, đồng thời không bỏ bê thế giới nội tâm, vết thương của chính họ.”

 Ngài lưu ý sự đau khổ tột cùng của nạn nhân bị lạm dụng và sự cần thiết không bao giờ tránh và thực hiện nghiêm túc nỗi đau của họ.

 Phiên họp đã được tiếp theo với phát biểu của Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, cựu tổng công tố viên Vatican chống lạm dụng. Ngài đã trình bày các giai đoạn chính mà các giám mục nên tuân thủ trong thực tế giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục.

 Đức Giám mục Scicluna, Thành viên ban tổ chức:

“Một điều cần thiết là cộng đồng nên được thông báo rằng họ có nghĩa vụ và quyền báo cáo những hành vi sai trái tình dục cho một người đầu mối liên lạc trong một giáo phận hoặc một tu hội. Những chi tiết liên lạc này phải thuộc phạm vi công cộng.”

 Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng về thiết lập những giao thức luôn phải được tôn trọng, cùng với luật dân sự và quốc nội phải được tuân thủ.

 Phiên họp hôm vào thứ Năm sẽ tiếp tục với các nhóm làm việc kiểm tra trách nhiệm của các giám mục, nó sẽ kết thúc bằng lời nguyện và một lời chứng từ một người bị lạm dụng còn sống. Nguyễn Minh Sơn