Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXI TN năm C
(Lc 14, 25-33)

 
Bài Tin mừng theo Thánh Luca  (Lc 14, 25-33), khi Chúa Giêsu bắt đầu đời sống công khai thì ngày càng có nhiều người muốn đi theo Người. Để giúp họ ý thức về việc đi theo Người, Đức Giêsu đã đưa ra cho họ những điều kiện để có thể theo làm môn đệ của Người.

Người môn đệ trước hết phải yêu mến Người trên cả tình cảm gia đình ruột thịt và mạng sống của mình. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Không những phải từ bỏ những gì là quý giá, gắn bó với mình, người môn đệ còn phải vác thập giá mình mà theo Người: “Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Sự từ bỏ hy sinh tất cả để bước theo Chúa nói lên lòng quyết tâm dấn thân phục vụ cho thánh ý Chúa và hạnh phúc nước Trời. Đây là giá trị cao quý nhất mà Chúa muốn mỗi người hướng đến và sẽ cố gắng để đạt được.

Tuy nhiên, để có thể từ bỏ hết những gì mình có, vác thánh giá mình mà theo Chúa đối với nhiều người quả là không dễ dàng và cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Việc theo Chúa là một việc khó nhọc, tiêu tốn sức lực như khi xây cất hay đánh giặc, do đó người môn đệ phải sẵn sàng dấn thân. Đã bước đi theo Chúa đòi hỏi sự bền chí bền lòng cho dù gặp phải những khó khăn, gian khổ. Việc theo Chúa không thể tính toán bao nhiêu, bao lâu, hay bằng những việc gì, nhưng là thái độ dứt khoát, bền chí đến cùng, sẵn sàng hy sinh từ bỏ để bước theo Chúa, dấn thân xây dựng Nước Trời.

Xin Chúa ban cho mỗi người có được lòng can đảm, dứt khoát với tất cả những gì làm cản trở mình trên bước đường theo Chúa. Xin cho mỗi người có đôi chân vững vàng, bờ vai vững chắc để có thể tiến bước và vác thánh giá theo chân Chúa mỗi ngày.

 Nhóm suy niệm BC