Bạn có biết: Tiền Việt Nam chúng ta có bao nhiêu mệnh giá ?????

Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ


Thông báo về đáp án câu đố vui kỳ 14:

Từ Điển Tiếng Anh

Xin chúc mừng chủ nhân của địa chỉ Email: teresathuan88@gmail.com

 

Đáp án đã được gửi về lúc: 16g18 ngày 8 tháng 7 năm 2017