Câu hỏi: Bạn có biết loại bệnh gì mà Bác sĩ  đành phải bó tay?

 

Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ.