Bạn có biết tại sao chùm nến Mùa Vọng thường là có 4 ngọn?

Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ

Thông báo về đáp án câu đố vui kỳ 30:

 

Trong tháng 11, Phụng Vụ Giáo hội nhấn mạnh đến MẦU NHIỆM CÁC THÁNH THÔNG CÔNG