Kết thúc bài chia sẻ này, chúng ta cùng đọc lại 14 bước theo Đức Giêsu của Đấng Đáng Kính Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

 

•Bước lang thang ra chuồng bò ở Be lem.

•Bước hồi hộp trốn sang Ai cập.

•Bước bồn chồn trở về Nazareth.

•Bước phấn khởi lên đền thánh với cha mẹ.

•Bước vất vả suốt 30 năm lao động.

•Bước yêu thương ba năm rao giảng Tin mừng.

•Bước thao thức kiếm tìm chiên lạc.

•Bước xót xa vào Giêrusalem đầm đìa nước mắt.

•Bước cô đơn ra trước tòa không một người thân.

•Bước ê chề vác Thánh giá lên đồi tử nạn.

•Bước thất bại chết chôn mồ kẻ khác, không tiền không bạc, không manh áo, không bạn hữu.

•Bước khải hoàn sống lại, hãy vững lòng Thầy đã thắng thế gian.

•Bước khổng lồ đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng.

•Bước liều mạng lăn xả vào thử thách, chấp nhận mọi hậu quả, vì Chúa đã dạy con liều mạng”

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.