Vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các bác sĩ hãy bác bỏ cơn cám dỗ trợ giúp và cổ võ cho việc tự sát và an tử, khi nhắc nhớ các bác sĩ về lời thề Hippocartic mà họ đã thề hứa cam kết để tuyệt đối tôn trọng sự sống con người và sự thánh thiêng của mạng sống con người.

“Y học, về định nghĩa, là một sự phục vụ sự sống con người, vốn có liên hệ đến sự tham chiếu thiết yếu và không thể thiếu đối với con người theo một cách chính trực về mặt tinh thần và vật chất, trong chiều kích cá nhân và xã hội của con người”. “Do đó y khoa là để phục vụ con người, toàn thể nhân loại, mọi người”, Đức Giáo Hoàng nói với khoảng 350 đại diện của Liên Đoàn Quốc Gia Các Nhà Phẫu Thuật và Nha Sĩ của Ý là những người đã gặp gỡ Ngài vào Thứ Sáu tại Vatican.

Tầm nhìn về con người nhân loại

Ngài nói với họ rằng bệnh tật không phải là một sự thật thuần tuý mang tính y học chỉ giới hạn với y khoa mà thôi, Ngài nói, các bác sĩ được mời gọi để liên hệ với các bệnh nhân, xem xét cá nhân người ấy mà thôi là người đang mang bệnh, chứ không phải như trường hợp bệnh mà người bệnh có.

Đó là lý do vì sao, Đức Giáo Hoàng nói, thật quan trọng là “người bác sĩ không được đánh mất tầm nhìn về sự độc nhất của mỗi người bệnh, với phẩm giá và sự mỏng giòn của họ”. “Một người đàn ông hay phụ nữ cần phải được đồng hành bằng lương tâm, sự thông thái và con tim, đặc biệt là trong những hoàn cảnh nghiêm trọng nhất”.

Tự sát và an tử

“Với thái độ này”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta có thể và phải bác bỏ cơn cám dỗ, cũng gồm cả bởi những thay đổi pháp lý, để sử dụng y khoa cổ võ cho sự bằng lòng có thể của người bệnh để được chết, mang lại sự trợ giúp cho việc tự sát hay trực tiếp tạo nên cái chết bởi an tử”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là những cách thế tồi tệ của việc giải quyết những chọn lựa vốn không phải, như chúng thể hiện, là một sự thể hiện sự tự do của một người, khi chúng bao gồm cả sự bỏ đi một bệnh nhân như một khả năng, hay một lòng thương cảm sai trái khi đối diện với yêu cầu được trợ giúp để thực hiện cái chết.

Tính thánh thiêng của sự sống con người

Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại “Định Chế Mới Đối Với Những Người Hoạt Động Trong Lãnh Vực Y Tế” của Hội Đồng Giáo Hoàng về Sự Trợ Giúp Mục Vụ cho Các Chuyên Viên Y Tế của Toà Thánh Vatican vốn viết: “Không có quyền nào được thực hiện cách tuỳ tiện trên sự sống của một người, vì thế không một bác sĩ nào có thể trở thành một người bảo vệ thừa hành của một quyền không tồn tại”.

Ngài cũng nhắc lại vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là vị đã nói đến chiều kích đạo đức nền tảng và không thể thiếu của nghề y tế của lời thề Hippocratic, mà theo đó “mọi bác sĩ được yêu cầu phải cam kết tôn trọng tuyệt đối sự sống con người và tính thánh thiêng của nó”.

Đan Sĩ (Vatican News)