Dự án nhằm mang lại sự hỗ trợ cho những người nghèo nhất và cần giúp đỡ nhất. Dự án được đặt tên theo thông điệp của Chương 15 Tin Mừng Mát-thêu (bằng tiếng Ý là ‘Matteo’), chương kể về việc khi Chúa Giêsu được cho ăn khi Ngài đói, và được cho uống khi Ngài khát.

Được gợi hứng từ những lời này, Nhà Mát-thêu nuôi khoảng 70 đến 120 người mỗi ngày. Những người này gồm những người vô gia cư, cả trẻ em và người lớn, cũng như người bệnh, những người bị ở tù, và những người nghiện các loại thuốc phiện. Các Cộng Đoàn tu khác nhau tham gia vào các khâu chuẩn bị, và vì thế lượng thực phẩm phát ra khác nhau theo ngày.

Các trẻ em đến Nhà Casa Matteo 25 để có thức ăn tái nhóm họp trước khi việc phục vụ bắt đầu. Cùng với các nữ tu là những người tình nguyện ở đó, các bạn làm dấu thánh giá và sau một bài Giáo Lý ngắn về Lời Thiên Chúa.

Sau khi rửa tay, các trẻ em được mời ăn.

Chuyến thăm riêng tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Mái Ấm, gồm việc thăm nhà nguyện, nơi một mặt nhật đã được đặt để.

Đan Sĩ (Vatican News)