Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng tron ngày (Lc 12:49-53), mà trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng thời gian đã đến để thực hiện một chọn lựa mang tính quyết định theo hướng ưu tiên cho Tin Mừng.

Sự chọn lựa này, Đức Giáo Hoàng nói, không thể trì hoãn, như hình ảnh về ngọn lửa của Chúa Giêsu cho thấy. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài.

“Những lời này có ý nhằm giúp cho các môn đệ biến bỏ mọi thái độ lười biếng, lãnh đạm, thờ ơ, và khép kín khi đón nhận ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

Ngọn lửa ấy thắp sáng cuộc sống và cứu nhân loại. Bằng việc loan báo về tình yêu vô giới hạn của Thiên Chúa trên khắp thế giới, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta được nhìn nhận là môn đệ thật của Chúa Giêsu.

Ngọn lửa vượt thắng những chia rẽ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói việc làm chứng Kitô Giáo cho Tin Mừng thì giống như một ngọn lửa có lợi, “vượt thắng mọi sự chia rẽ nơi các cá nhân, các kiểu xã hội, các dân tộc, và các quốc gia”.

“Lửa ấy sẽ thiêu đốt hết mọi hình thức của chủ nghĩa đặc quyền và giữ cho lòng bác ái mở ra cho hết mọi người”, Ngài nói, khi thêm rằng ngọn lửa “có một sự ưu ái duy nhất: đó là sự ưu ái với những người nghèo nhất và bị loại trừ”.

Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa “sẽ gói lại toàn bộ sự sống của chúng ta và đòi hỏi một sự sẵn sàng để phục vụ người thân cận của chúng ta”.

Ngọn lửa thiêu đốt sự ích kỷ

Đức Thánh Cha nhắc lại nhiều người trẻ đang tình nguyện thời gian rảnh của các bạn để phục vụ người đau bệnh, người nghèo, và người bị khuyết tật.

Ngài nói sống theo Tin Mừng đòi hỏi người Kitô Hữu phải đáp ứng những nhu cầu hằng luôn thay đổi với những sáng kiến bác ái mới.

“Do đó, Tin Mừng thật sự tự thể hiện như là một ngọn lửa cứu độ”, Ngài nói, khi thêm rằng ngọn lửa “sẽ làm thay đổi thế giới khởi đi từ sự thay đổi vốn diễn ra nơi tâm hồn của mỗi người”.

Ngọn lừa phá vỡ những ảo tưởng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói ngọn lửa cứu độ này là chìa khoá để hiểu được lời nói khó của Chúa Giêsu là Ngài đến để gây chia rẽ chứ không phải hoà bình cho trái đất.

“Ngài đến để ‘tách bằng lửa’ điều tốt khỏi sự dữ, người công chính khỏi người không cong chính”, Đức Giáo Hoàng nói. “Theo đó, Ngài đến để ‘chia rẽ’, tạo nên ‘khủng hoảng’ – nhưng theo cách lành mạnh – trong đời sống của các môn đệ của Ngài.

Đức Giáo Hoàng nói cuộc khủng hoảng thanh luyện này phá vỡ sự ảo tưởng mà chúng ta hoà vào đời sống Kitô Giáo với tất cả mọi kiểu thoả hiệp, những thực hành tôn giáo, và những thái độ thù ghét.

Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa thanh luyện tình yêu của chúng ta

“Đó là một vấn đề để không sống giả hình”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “nhưng là việc sẵn lòng trả giá cho những chọn lựa nhất quán với Tin Mừng”.

Mặc dù chúng ta tự gọi mình là Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, thì chúng ta phải “là các Kitô Hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, làm chứng cho Tin Mừng, vốn chính là tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý Giờ Kinh Truyền Tin với một lời cầu nguyện với Mẹ Maria, khi xin để chúng ta “biết để cho bản thân mình được thanh luyện bởi ngon lửa mà Chúa Giêsu mang lại, để lan toả nó qua đời sống của chúng ta và qua những chọn lựa mang tình quyết đinh, can đảm”.

Đan Sĩ (Vatican News)