Giá trị của thời gian
Để nhận biết giá trị của một năm , hãy hỏi người sinh viên thi rớt
Để nhận biết giá trị của một tháng , hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con chào đời
Để nhận biết giá trị của một tuần hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo
Để nhận biết giá trị của một ngày , hãy hỏi người lao động quét rách
Để nhận biết giá trị của một giờ hãy hỏi những người đang yêu
Để nhận biết giá trị của một phút , hãy hỏi người vừa trễ mất chuyến bay
Để nhận biết giá trị của một giây , hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tấc
Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây hãy hỏi vận động viên điền kinh suýt đoạt huy chương vàng
Để nhận biết giá trị của một đời người hãy hỏi người đang trong cơn bệnh nặng
Để nhận biết giá trị của năm tháng , hãy hỏi người thầy tóc bạc
Hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có ! Và chia sẻ thật sự với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất !