Hoà cùng niềm vui, niềm hân hoan với Giáo Hội Việt Nam. Giáo phận Vĩnh Long khai mạc năm Thánh mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam.

              Chiều và đêm trước ngày khai mạc, Trung Tâm Hành Hương Đình Khao đã long trọng khai mạc chương trình mừng kính các thánh tử đạo đặc biệt là Thánh Phillippe Minh và Giuse Lựu.

              Chương trình bắt đầu từ 17 g 00, Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018. Cha GIuse Trần Ngọc Xưa – quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương đã khai mạc chương trình bằng việc kính viếng đài Thánh Philipphê Minh.

              18 g 00, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ.

              Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn mừng kính các Thánh Tử đạo chiều nay là Cha Giuse Trương Quang Lục.  Cùng với Cha Giuse có quý Cha nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long và nhiều Cha khác nữa.

              Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha F.X. Việt mời cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào Thánh Lễ và Cha mời cộng đoàn cùng cầu nguyện để mỗi người biết noi gương các Ngài để sống đời nhân chứng như các Ngài.

              Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giuse mời cộng đoàn cùng hướng đến ý nghĩa Thánh Lễ hôm nay.

              Trong bài chia sẻ, Cha Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn về hình ảnh của những người chết nhưng chết vì thù hận, vì lợi ích phe nhóm … Cha Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn lên cái chết của Chúa Giêsu l2 cái chết yêu thương, tha thứ và nhất là cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu vì vâng lời Chúa Cha đã chết để cứu độ nhân loại và đặc biệt Chúa đã tha thứ.

              Cha Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn về gương của các thánh tử đạo Việt Nam vì các thánh tử đạo Việt Nam đã noi gương Chúa Giêsu. Các Ngài chết nhưng là cái chết yêu thương tha thứ.

              Cha mời cộng đoàn cũng biết noi gương các Ngài để làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay, làm chứng cho Chúa còn vất vả hơn nữa vì những cám dỗ, những ba thù trong cuộc sống.  

Sau Thánh Lễ là chương trình rước kiệu xương Thánh do Cha Giuse Trần Ngọc Xưa và quý Cha hướng dẫn. Kèm theo sự hướng dẫn có phần diễn nguyện do quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Cái Nhum phụ trách.

              Sau giờ kiệu là giờ Chầu Thánh Thể do Cha F.X Nguyễn Văn Việt hướng dẫn.

              Chương trình của đêm trước ngày khai mạc khép lại. Mọi người trở về với gia đình và cộng đoàn. Một số người đã ở lại đêm tại Trung Tâm để chờ ngày mai tham dự chương trình khai mạc năm Thánh Kính các Thánh Tử Đạo của Giáo Phận.

 3639810525375991664658948019502771189317632n

3639810525375991664658948019502771189317632n1

3641184621686159000798162828521511021707264n

364372492168594616748611868214955847974912n
3645071025375991597992287485015858096373760n

3647472721685966367484093579162389976711168n
3647822325378106531114128276050204390588416n

3648048425376234131301368090882615092969472n

364862652537810423111435594393666693365760n

364882322168596446748428618832120801918976n
364882322168596446748428618832120801918976n1

3648867121685948667485868440606692311302144n

3649009421686156800798381736792458475339776n
3650675421685965734150822617467135923847168n
3650484221685953200818748867038524658941952n
3650554121686161600797905514004479189450752n
3650811321686162467464486963631799301832704n

3651367321686160434131357196597912132911104n

3652957321686158634131536964690375596310528n


3649015121685957434151658346763374880620544n
3649077725376839564574151416545059637035008n

3653320621685957700818291271095841834139648n
3659416921686161400797924535723620512563200n3657726321685965234150874201848470832676864n


3656149621685970534150341721404569906315264n


3654552525376234064634706648186135245750272n

365852462168595880081818323602502735888384n

366491192168595633415176779604111174664192n