IMG 8082

          Trên đường đi dự Lễ giỗ lần thứ 71 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cộng đoàn giáo xứ Mẫu Tâm ghé ngang Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre viếng Đức Mẹ La Mã.

          Khởi hành từ Mẫu Tâm lúc 7 g 30, mãi đến gần 11 giờ đoàn mới đến được với Mẹ.

          Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, cộng đoàn cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa. Chủ tế Thánh Lễ là Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm – Chính xứ Mẫu Tâm. Thánh lễ này cũng có sự hiện diện của một số đoàn khác đến viếng Mẹ.

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn dùng cơm trưa thân tình với nhau.

          Viếng Mẹ một chút, cộng đoàn lên đường hướng về Tắc Sậy.

          Cầu mong đoàn và Cha Sở lên đường bình an 

IMG 8073

IMG 8075

IMG 8076

IMG 8077

IMG 8079

IMG 8081

IMG 8089

IMG 8091

IMG 8092

IMG 8095

IMG 8097

IMG 8099

IMG 8102

IMG 8100

IMG 8103