Có một bạn trẻ đặt câu hỏi rằng: “ Ta có thể gọi Đức Giáo Hoàng Phanxicô là Phanxicô I không ?” Các bạn hãy cho ý kiến và giải thích tại sao...

 

Nếu phải chọn lấy một câu gọi là ấn tượng nhất trong Phúc âm, thì không cần phải đắn đo, tôi sẽ chọn câu trên đây. Bởi vì, theo suy nghĩ của tôi dựa theo trình thuật phúc âm mô tả, dù được nói ra trong một hoàn cảnh như thể hết sức tình cờ, không được chuẩn bị trước như những lời nói khác...

 

1 2 3 4 5 6 > >>