Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIV TN năm C
(Lc 21,12-19)
 
Bài Tin mừng theo Thánh Luca  (Lc 21,12 - 19), Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những bách hại và đau thương họ phải chịu: “Các con sẽ bị người ta bắt bớ, ngược đãi, nộp cho hội đường, và điệu đến trước nhà cầm quyền, vì Danh Thầy. Người muốn các môn đệ can đảm giữ vững lòng tin và cậy trông vào Chúa và coi đây như là cơ hội tốt để làm chứng về Thầy”.

Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người ghen ghét”, người môn đệ của Đức Kitô luôn ý thức rằng bước theo Thầy mình để thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng không hề dễ dàng nhưng sẽ gặp muôn vàn những khó khăn, có khi bị bách hại cách nặng nề nữa. Cuộc bách hại có thể xảy ra ở mọi nơi mọi lúc, vì thế gian từ chối sứ điệp của Tin Mừng Chúa Kitô, cuộc bách hại còn xảy ra trong bầu khí thân thương là gia đình, khi những người thân cản trở, chống đối nhau trong việc đón nhận và sống Tin Mừng Chúa Kitô. Do vậy, người môn đệ khó tránh được sự bách hại và rất dễ sa ngã, nên cần phải kiên trì, can đảm, giữ vững tinh thần và đức tin, trung thành với Chúa đến cùng, với lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Người môn đệ được mời gọi sẵn sàng đón nhận đau khổ, thử thách, bách hại, một cách can đảm, trung thành với đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa, không những vậy họ còn phải đón nhận trong niềm vui và hãnh diện vì được chịu đau khổ vì Đức Kitô. Các môn đệ được vững dạ, an lòng không sợ hãi chi khi biết phó thác nơi Chúa bởi chính Người sẽ đảm bảo: “chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được”. Hơn nữa, Người còn chăm sóc giữ gìn cẩn thận những người Chúa đã chọn và sai đi “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâuCó kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình". Đây chính là động lực để họ có thể vượt thắng, không từ nan trước những gian lao thử thách trên hành trình đem Tin mừng Chúa đến với hết mọi người.

Đối với người Kitô hữu, để có thể sống giữ vững được đức tin và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày cần phải kiên trì xa tránh những cám dỗ lôi cuốn của lối sống thế gian hưởng thụ vật chất và hơn hết là luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin Chúa luôn giữ gìn và hướng dẫn đời sống đức tin của mỗi người và mỗi gia đình.