Nhà thờ Tân Phong (Tân Thái) thuộc địa sở Cái Muối. Được Cha Mt.Nguyễn Văn Sánh thành lập năm 1963.

 

Tháng 11 - 1933, cha Thạnh làm lễ đầu tiên và Thông Lưu thuộc về Phong Hòa. Giáo dân 60. Năm 1938 giao về Cần Thơ

 

Là họ nhánh của Chánh Tòa Vĩnh Long. Cha Gioanbaotixita Dương Công Truyền cất Nhà thờ đầu tiên bằng cây lá trên phần đất khác hiện giờ năm 1950

 

Nhà thờ Phú Quới thuộc ấp Phú Long xã Phú Quới huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay là ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

 

Họ đạo Cầu Bắc, hay Cầu Bắc Mỹ Thuận, hay Họ đạo Mỹ Thuận; các danh xưng này được sử dụng ngay từ khi lập Nhà thờ Mỹ Thuận, nhất là từ sau năm 1975

 

Theo truyền khẩu của các ông bà lão thì vào năm 1870 thời cha Jos Nguyễn Duy Tân, có người dâng bốn mẫu ruộng. Cha Jos lập vườn và làm Nhà thờ bằng tre lá. Đến năm 1877, cha làm lại Nhà thờ và đặt tên là họ đạo "Bàu Kiến"

 

Nằm phía Tây-Bắc huyện Măng Thít, Đông-Bắc giáp sông Cổ Chiên, Đông-Nam giáp huyện Vũng Liêm, Tây-Bắc giáp huyện Long Hồ và thị xã Vĩnh Long

 

Vào khoảng 1933, trên kinh Hàn Thẽ có nột gia đình có đạo gồm có 9 người con, sau thành 9 gia đình 64 tín hữu. Đủ điều kiện thành lập một họ đạo hồi đó

 

Họ đạo Giáo Mẹo là một cộng đoàn truyền giáo, khởi đầu do công của ông Phan văn Trận

 

< 1 2 3 4 >