Họ Đạo Đồng Phú nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long, cách trung tâm Thị xã 6km. Nhà Thờ Đồng Phú lấy tên theo địa danh hành chính từ trước tới nay

 

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ chủ chăn Giáo Phận Vĩnh Long năm 1938, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã tôn vinh Á Thánh Philipphê Phan Văn Minh vị anh hùng đã tử đạo tại sân Đình Khao ngày lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa 3.7.1953

 

Song song với Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong Hòa. Mãi sau năm 1958 cha sở Sađéc làm Nhà thờ gỗ vách ván, lợp ngói xi măng.

 

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà thờ được cất tại Gò Nhum. Họ đạo được thành lập vào khoảng năm 1958 do cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang là cha sở Họ đạo Vĩnh Long

 

Họ đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các Xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và khu trù mật Cái Sơn. Giáo dân khoảng 1200 nhân danh, đa phần sống xa Nhà Thờ. Họ đạo Cái Sơn là họ nhỏ thuộc Họ đạo Chánh Tòa Vĩnh Long và được sự cai quản của các Cha

 

Họ Đạo Cái Muối nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long. Cách trung tâm Thị xã 2,5km. Nhà Thờ Cái Muối (còn gọi Nhà Thờ Kinh Mương Lộ) xưa kia thuộc làng Bình Long, Tổng Bình Hưng,Trấn Vĩnh Thanh

 

Danh gọi: trước đây họ đạo Cái Lóc có tên là An Hương, vì xưa ấp mà nhà thờ được xây dựng có tên là An Hương nên gọi là nhà thờ An Hương.

 

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Méé từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, gây dựng được nhà thờ lá kề bên sông Cổ Chiên. Sau đó cha sở Mỹ Chánh Phanxicô Binh đã mua được thửa đất ở rạch Cái Kè

 

Họ đạo Bình Minh là một cộng đoàn truyền giáo giữa lòng anh em Hòa Hảo, được thành lập năm 1957. Khởi đầu có 2 gia đình công giáo với 16 giáo dân, gốc ở họ đạo Trà Kiết, tản cư ra Bình Minh

 

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập niên 1940, thời kháng chiến Tây-Việt Minh

 

< 1 2 3 4 >