Hãy có lòng nhân từ

images 3Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã cho con người lương tâm để phân biệt tốt xấu, đúng sai. Nhờ đó mà so với muôn loài, chỉ con người mới có lòng nhân từ. Nó dường như một bản năng, một ý thức bẩm sinh của con người nên cần tập luyện thường xuyên, nếu không lòng nhân từ sẽ bị suy yếu theo thời gian.

Lòng nhân từ là chủ đề trong giáo huấn của Đức Giê-su hôm nay: “Anh em phải có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Như trên đã nói lòng nhân từ là một bản năng, là ý thức nên cần tập luyện thường xuyên. Ta có thể rèn luyện lòng nhân từ bằng tập sống lành, lành từ trong tư tưởng, lời nói đến hành động.

Với tư tưởng, cần tập không xét đoán: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán”. Đức Giê-su khuyên ‘đừng xét đoán’ vì biết tâm trí con người bị bóng tối tội lỗi làm hoen ố nên khả năng nhìn nhận đánh giá sự việc có giới hạn. Khi tư tưởng phiến diện thì lời chúng ta nói ra cũng không thể sáng suốt và khách quan. Vì thế, Đức Giê-su đưa ra lời khuyên thứ hai: “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án”. Phán quyết đúng sai, tốt xấu thuộc quyền Thiên Chúa. Một khi con người dám đưa ra lời phán quyết, kết án ai là ta đã cướp quyền của Thiên Chúa vì chỉ có Ngài mới là Thẩm Phán chí công: “Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử” (Tv 50,6).

“Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,37). Mỗi lời khuyên dạy luôn có hai vế ‘hãy’ thế này thì ‘sẽ’ được thế kia. Một mặt là thái độ của ta với tha nhân, sau đó là Thiên Chúa với ta. Tương quan tốt đẹp của ta với Thiên Chúa là kết quả do hành vi của ta đối với tha nhân. Kinh thánh đã cho thấy Thiên Chúa không những công minh mà còn rất rộng lượng: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn...” (Lc 6, 38).

Lời Chúa mời gọi các Kitô hữu noi theo lòng nhân từ của Thiên Chúa để hành xử cho nhau. Ngài rất nhân từ, không bỏ qua cơ hội thực thi lòng thương xót nào đối với con người. Để xứng đáng với ân ban đến từ lòng thương xót Chúa, chúng ta hãy đối xử nhân từ với tha nhân vì ta thương yêu đồng loại thế nào, Thiên Chúa cũng sẽ xót thương ta thế ấy. Lòng nhân từ trong giáo huấn hôm nay còn tỏ cho ta thấy nét đặc sắc trong đạo Công giáo, đó là Thiên Chúa không xa lạ nhưng rất gần với con người. Chúng ta có thể thiết lập tương giao tốt đẹp với Thiên Chúa qua tha nhân hay nói khác đi ta sẽ được hưởng lòng nhân từ Thiên Chúa nhờ tương quan thân thiện, bác ái giữa con người với nhau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thanh luyện tư tưởng, lời nói và hành động mỗi ngày. Xin giải gỡ những ý nghĩ xấu xa, phê bình, kết án trong tâm hồn chúng con để con biết đến và đón nhận anh em con bằng lòng nhân từ đích thực như Chúa là Cha rất mực nhân từ đối với chúng con. Amen!

Scholastica Vũ Hiền