HIỆP NHẤT ĐỂ YÊU THƯƠNG: Ga 17,20-26

Có lẽ điều mong ước của mỗi người cho gia đình, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội hay cho toàn thế giới, là mong ước cho sự hiệp nhất. Thế nhưng, điều gì để làm nên sự hiệp nhất? Đó có phải là cùng chung một màu da, nói cùng một thứ tiếng hay là cùng chung một niềm tin? 

Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy rằng, sự hiệp nhất phải dựa trên lòng mến và làm theo thánh ý Thiên Chúa. 

“Xin cho chúng nên một” chính là lời kêu xin khẩn thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất. Không những thế, Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy mẫu gương hiệp nhất giữa Ngài với Chúa Cha, khi Ngài nói rằng: “Cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha… Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một.” Như thế, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi các môn đệ, mà Ngài còn mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy hiệp nhất với nhau như Ngài hiệp nhất với Chúa Cha. Vì chỉ có hiệp nhất như thế, thì mọi người sẽ nhận ra mỗi người chúng ta chính là môn đệ của Chúa Giêsu qua việc chúng ta mến thương nhau.

Trong thời gian qua, là con dân của đất nước Việt Nam, mỗi người chúng ta đều đã bày tỏ lòng yêu mến và mong muốn cho quê hương của mình được yên bình, mọi người được ấm no hạnh phúc. Lòng yêu mến đó, có thể là âm thầm hay công khai, đã được chứng minh qua sự can đảm, bất chấp mọi khó khăn…để sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho sự thật và đòi hỏi quyền làm người một cách chính đáng. Vì thế, qua những gì đã và đang xảy ra trên đất nước chúng ta, hẳn ai cũng hiểu được rằng: chỉ có hiệp nhất, chung một lòng mến thì mới có thể chiến thắng và đẩy lùi sự dữ.

Còn trong mỗi gia đình, trong từng hội đoàn, trong khu xóm và trong chính Giáo xứ của chúng ta thì sao? Chúng ta có hiệp nhất trong lòng mến để cùng nhau vượt qua những khó khăn mà mỗi gia đình, mỗi hội đoàn, mỗi khu xóm và Giáo xứ chúng ta đang gặp phải; hay dù vẫn mang danh là Kitô hữu, có chung một niềm tin nhưng chúng ta lại gây chia rẽ, chống đối lẫn nhau và làm mất đi sự hiệp nhất trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Thành ra, lời cầu nguyện và mong muốn của Chúa Giêsu khi xưa cho các môn đệ là được hiệp nhất với nhau, cũng chính là lời cầu nguyện và mời gọi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xin cho chúng con biết loan báo lời của Con Cha cho mọi người, và biết làm chứng cho Cha trong việc sống lòng mến của chúng con. Amen.