Với tất cả tấm lòng mục tử, Cha Gioan Phạm Hữu Diện không chỉ lo tôn tạo cơ sở vật chất mà còn lo tái tạo tâm hồn cho bà con bổn đạo.

Mùa Chay Thánh là mùa rất thuận tiện để tín hữu quay về với Chúa, làm hòa với Chúa và tha nhân. Trong tâm tình đó, để bà con tĩnh lặng sống ý nghĩa Mùa Chay Thánh và để cho Mùa Chay Thánh nên tròn đầy, bước vào tuần Thánh, Cha Gioan đã mời Cha Laurent Nguyễn Thanh Dũng – cha sở họ đạo Lách về với Cái Nhum để hướng dẫn tĩnh tâm.

Hy vọng và nhất là tin vào Chúa, Chúa sẽ biến đổi tâm hồn bà con bổn đạo và bà con sẽ sống tròn đầy ý nghĩa Phục Sinh trong ngày mừng Chúa Phục Sinh tới đây.


5691772723903499345328532607221585928519680n

5716842623903498645328607191872421610127360n
5701564823903500311995104217859657940598784n
5692023523903498711995266095033470378049536n

5707622223903499078661893262487051013980160n

5713381723903499911995146886310525274161152n