Họ đạo Cái Tắc : Làm phép núi Đức Mẹ - Chặng đàng Thánh Giá, khánh thành nhà mục vụ - Nhà Giáo Lý

 

Sáng hôm nay, Thứ Ba, 1.10.2019, họ đạo Cái Tắc hân hoan mừng kính Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý với nhau trong nghi thức làm phép Núi Đức Mẹ, Nhà Mục Vụ, Chặng Đàng Thánh Giá.

Thánh Lễ kính Thánh Teresa hôm nay do Cha Quản hạt Cái Mơn – G. B. Lê Đình Bạch chủ tế. Cùng hiệp ý với Cha Quản Hạt có Cha Sở Cái Tắc Andre Huỳnh Ngọc Lâm và nhiều Cha khác nữa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Andre đã ngỏ lời cảm ơn quý Cha, quý nữ tu và cộng đoàn, cách riêng những ân nhân xa gần đã thương chia sẻ cho họ đạo.ae20a30c544ab214eb5b
3787a0d9579fb1c1e88e
5812bedb499dafc3f68c
d2f45960ae2648781137
567e7a788a3e6c60352f
9b06a118565eb000e94f

f819860171479719ce5612

eac444f4b3b255ec0ca3
972e2f3ad87c3e22676d
33795572a234446a1d25