Họ đạo Cái Tắc : Thành lập Xứ Đoàn Saviô


Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội mừng Lễ Chúa Hiển Linh, họ đạo Cái Tắc mừng thêm niềm vui nữa là thành lập Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Trong Thánh Lễ sáng nay, cạnh Cha Chánh Xứ Andrê  Huỳnh Ngọc Lâm còn có Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng - phó xứ Cái Nhum và đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Tỉnh Bến Tre.

0a60bd5a90e069be30f1

01a1dafdf7470e195756

1bedee1c3da7c4f99db6

3eff33ece15718094146

23ece112cda834f66db9

50a2d00f03b4faeaa3a5

4680f18b2330da6e8321
47308c885d33a46dfd22


33438597542cad72f43d