HỌ ĐẠO CÙ LAO LÁ : MỘT CHÚT VỀ VẤN NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI

          Có thể nói vấn nạn buôn bán người là vấn nạn làm đau đầu nhức óc với Xã Hội và cả Giáo Hội nữa. Chỉ vì một chút lợi lộc cá nhân, phe nhóm để rồi gây ra biết bao nhiêu hậu quả đau thương.

          Trong tâm tình cố gắng hết sức mình để chia sẻ vấn nạn cho bà con giáo dân, chiều ngày thứ Năm, 4 tháng 4 năm 2019, Cha Sở họ đạo Cù Lao Lá Micae Phạm Long Giang đã tổ chức cho bà con trong họ đạo tìm hiểu về vấn đề buôn người hiện nay để đừng phạm phải. Người được mời là Cha Laurent Nguyễn Thanh Dũng - Phó Ban Caritas của Giáo Phận nhà đến chia sẻ với bà con.

          Có thể nói một chút rằng Cù Lao Lá là một họ đạo rất nhỏ trong Giáo Phận đến độ nhiều người chưa bao giờ nghe đến. Ngày nay, Cù Lao Lá được hình thành và phát triển chắc có lẽ mọi người không quên được dấu chân, hình ảnh, tấm lòng của Cha Phaolô Trương Tấn Lực (+ 2015).

          Cha Micae mới nhận nhiệm sở Cù Lao Lá theo ý của Đấng Bản Quyền. Không chỉ mình Cù Lao Lá mà còn 2 họ nữa nhưng với tấm lòng nhiệt huyết tông đồ, Cha Micae đã không ngại vất vả để lo cho bà con bổn đạo.

          16 g 00, bà con giáo dân trong họ đạo Cù Lao Lá đã đến Nhà Thờ để cùng nghe Cha Laurent thuyết trình.

          Với tất cả tấm lòng, không chỉ Cù Lao Lá mà như những nơi đã đến như Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Cái Nhum, họ đạo Lách ... Cha Laurent đã bộc lộ tấm lòng và niềm đam mê nghiên cứu của Cha về các vấn đề của xã hội như môi trường sống và thao thức về vấn nạn buôn bán người.

          Chiều hôm nay, Cha Laurent trình bày cho bà con bổn đạo hiểu như thế nào là buôn bán người cùng với những hậu quả của nó. Sau đó, Cha đưa ra những giải pháp thiết thực nhất không dửng dưng trước nạn buôn bán người và thêm một lời cầu nguyện như Đức Thánh Cha mời gọi.

          Có lẽ thời gian trình bày không dài nhưng ít nhiều gì bà con giáo dân Cù Lao Lá cũng hiểu được những gì Cha Laurent nói và nhất là áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ việc mà ai cũng làm được đó chính là gia tăng lời cầu nguyện cho Giáo Hội, cho xã hội để con người sống yêu thương nhau hơn, tôn trọng phẩm giá của con người hơn. Có như thế mới đẩy lui được tệ nạn buôn bán người mà mọi người đều chua xót.

5638159225272677375457481284316859272790016n   564856004148411590966803621077212041576448n        
567371683524680888106287514583619847847936n
567371683524680888106287514583619847847936n1