HỌ ĐAO GIỒNG TRÔM BƯỚC VÀO MÙA CHAY THÁNH

Cùng với Giáo Hội, hôm nay - Thứ Tư Lễ Tro – họ đạo Giồng Trôm bước vào Mùa Chay Thánh.

                Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Cha Sở họ đạo Giồng Trôm. Hiện diện trong Thánh Lễ có bà con trong họ đạo cũng như một số người ngoài họ đạo đến thăm các gia đình trong họ.

                Bài chia sẻ, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lại thân phận bụi tro của mỗi người. (Video bài giảng https://youtu.be/hWuGf5IN0yI)

                Sau bài chia sẻ là nghi thức xức tro để như gọi là chính thức bước vào Mùa Chay Thánh.

 

                Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho họ đạo để họ đạo sống mùa Chay được sốt sắng như lòng Chúa mong muốn.

img2479

img2480
img2481
img2482
img2483


img2485
img2488
img2489
img2497
img2498
img2520
img2524
img2525
img2538
img2550