IMG 6727

          Cùng với Giáo Hội, họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm bước vào Mùa Chay Thánh với Thánh Lễ sáng hôm nay.

          Từ rất sớm, lời kinh râm ran đã đưa tâm hồn mọi người đến gần với Chúa hơn. Những ai cần lãnh Bí Tích Hòa Giải có thể tìm đến Tòa Hòa Giải vì có Cha sẵn chờ.

          5 g 15, Thánh Lễ khai mạc Mùa Chay Thánh được bắt đầu.

          Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Cha Sở họ đạo Giồng Trôm – ngỏ với cộng đoàn chút tâm tình của ngày Lễ hôm nay. Cha mời gọi cộng đoàn cùng sám hối để bước vào Thánh Lễ.

          Trong bài chia sẻ, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng đặt mình trước mặt Chúa với những lời mời gọi ăn chay, cầu nguyện và bố thí (video bài giảng : https://youtu.be/Ol18RPXIBqE)

          Trước khi ban Phép Lành cuối Lễ, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông, chia sẻ với một gia đình có người thân mới được Chúa gọi về chiều tối hôm qua. Cha mời gọi mỗi người hãy làm điều gì đó thiết thực nhất để thể hiện tinh thần Mùa Chay Thánh.

IMG 6722

IMG 6723

IMG 6727

IMG 6728

IMG 6729

IMG 6731

IMG 6742

IMG 6743

IMG 6744

IMG 6746

IMG 6751

IMG 6747

IMG 6773