HỌ ĐẠO MỸ SƠN : MỘT CHÚT VỀ THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI

          Với tất cả tâm tình, nhiệt huyết cũng như trách nhiệm, ban Caritas của Giáo Phận đã cố gắng chuyển tải những vấn đề Xã Hội cũng như Giáo Hội để mưu cầu lợi ích cho cộng đoàn dân Chúa. Hẳn nhiên, với sức của con người thì cố gắng được đến đâu hay đến đó và phần còn lại là của Chúa.

          Cùng với dòng chảy và thao thức của Giáo Hội, chiều ngày Chúa Nhật, 7 tháng 4 năm 2018, họ đạo Mỹ Sơn cùng với Ban Caritas của Giáo Phận tổ chức buổi học hỏi về Thông Điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô.

          Cha Phó Ban Caritas Laurent Nguyễn Thanh Dũng và cộng tác viên là anh Micae Khắc Phục đã phụ trách buổi nói chuyện về Thông Điệp Laudato Si.

          Mỗi người phụ trách mảng của mình. Anh Micae chia sẻ với cộng đoàn về thực trạng ô nhiễm môi trường ngày nay. Anh đã trình bày cũng như dùng những hình ảnh cụ thể để minh chứng cho vấn nạn môi trường đang hủy hoại chất lượng sống của con người.

           Cha Laurent trình bày về Thông Điệp Laudato Si. Cách đặc biệt và thực tế, Cha mời cộng đoàn áp dụng tâm tư của thông điệp do Đức Thánh Cha viết vào môi trường sống cụ thể của mình.

          Thế đó, xã hội và Giáo Hội có rất nhiều điều để quan tâm và cần quan tâm nhưng con người ngày nay do ảnh hưởng của "môi trường" sống nên đã chạy theo những thông tin khác chứ không phải là thông tin thiết thực với đời sống của mình.

          Buổi nói chuyện khép lại trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất, vui vẻ. Hẳn nhiên, với cố gắng của mình - Ban Caritas Giáo Phận - đã làm chút gì đó để mang lại lợi ích cho cộng đoàn. Phần còn lại là của người nghe, của người tiếp thu Thông Điệp.

          Xin Chúa Thánh Thần ban thêm ơn để Ban Caritas hoàn thành sứ vụ của mình là trao ban những Thông Điệp, những kiến thức thực tế vào đời sống con người để rồi từ đó người Kitô hữu sống đúng và sống tốt vai trò của mình.

 

 

 
565736063000449873296964852471299609460736n
5659204322468912287220326853238254892744704n
566049023669613139119348358043908915068928n
56622484281475999443984742517871732588544n
568282313100120996389914883554385952505856n
570399454161508722816885706944864076169216n

571707274305675943813103626574216129675264n