Tạ ơn Chúa, hôm nay ban bí tích Rửa tội cho 7 người và kỷ niệm con được làm con Chúa 25 năm, một chặng đường không phải là dài, Nhưng cũng đủ để giúp con nhận ra tình thương của Chúa trong 25 năm qua, đặc biệt là 10 năm qua trong sứ vụ linh mục. Chúa đã ban ơn, chúc phúc và gìn giữ con trong mọi nẻo đường con đi và mọi việc con làm. Cám ơn tất cả các quý ân thân nhân đã đồng hành, cầu nguyện và giúp đỡ con trong thời gian qua.

6975448630356345266626704662877879657299968n
7117320730356344733293424834725933556432896n


7120232530356348799959684700949418956816384n
7122685230356348233293072240422483972849664n
7134762630356347299959832876205934453981184n

7138433130356347966626435490329554302009344n
7178663130356349066626329184337797815730176n
7195108030356343766626857663761457674190848n