LINH MỤC UNG THƯ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC TRÊN GIƯỜNG BỆNH ĐÃ QUA ĐỜI

Cha Michael Los 31 tuổi người Balan, vừa an nghỉ cách đây ít phút.

Cách đây 23 ngày, được đặc của Đức Giáo Hoàng Phanxico ngài được truyền chức Linh mục trên giường bệnh viện. Sau đó ngài được tổng thống Ba lan viếng thăm và quỳ gối xin vị tân linh mục chúc lành! 
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cha Michael được hưởng hạnh phúc thiên đàng.

R.I.P