Chatbot (trợ lý ảo) đã trở nên khá phổ biến, đặc biệt trong giới kinh doanh. Chỉ cần đưa cụm từ ‘sử dụng chatbot’ vào tìm kiếm trong Google, ta sẽ nhận được khoảng 138.000 kết quả, với những bài viết đáng lưu ý như:

 

Tiến trình tuyên phong chân phước đã được bắt đầu cho một nhà truyền giáo anh hùng đã hy sinh mạng sống cho những đứa trẻ do ngài chăm sóc. Tỉnh Cadiz, Tây Ban Nha, được nhiều người biết đến là một điểm đến tiệc tùng cho khách du lịch và người nổi tiếng. Nhưng bây giờ Cadiz cũng sẽ được biết đến là quê hương của một con người thánh thiện, đã hiến mạng sống của mình để cứu những đứa trẻ được giao phó cho ngài chăm sóc...

 

Trong sứ điệp gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào. Và ngài nhắc nhở họ tránh các cạm bẫy, trong đó có việc trở thành các tổ chức phi chính phủ dành hoàn toàn cho việc gây quỹ.

 

Các nhóm thiếu nhi và thiếu niên cùng các hoạt động của các em đã đóng góp gì cho việc thức tỉnh ơn gọi truyền giáo trong bộ phận giới trẻ? Đây là câu hỏi của sơ Roberta Tremarelli, Tổng thư ký Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo đặt ra trong số mới Bản tin của Hội. Qua các Ban giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Bản tin được phổ biến trên tất cả các châu lục.

 

Trong những ngày này, tại Thành phố Mexico đang diễn ra các sự kiện quan trọng liên quan đến hoán cải mục vụ và loan báo Tin Mừng của Giáo hội trên lục địa châu Mỹ theo cái nhìn của ĐTC Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng - Evangelii Gaudium.

 

1 2 3 4 5 6 > >>