Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cử hành 500 năm Tin Mừng được loan báo tại nước này để tôn vinh các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đầu tiên.

 

Chúng ta đã biết và nghe nói rất nhiều về sứ mệnh truyền giáo của Hội thánh, nhưng có lẽ, phần đông chúng ta lại nghĩ rằng công việc này là trách nhiệm thuộc hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo chuyên biệt. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng buồn, đó là phần đông tín hữu chúng ta lơ là đối với việc truyền giáo của Hội thánh.

 

Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Phó tế Phêrô Nguyễn Trọng Nghĩa, một nhà truyền giáo dòng Salêdiêng người Việt Nam ở Châu Phi đã được Đức Giám mục Joseph Obanyi Sagwe giáo phận Kakamega (Kenya) truyền chức linh mục. Cha Phêrô đã được sai đến Kenya vào năm 2013. Ngài đã trở về Vĩnh Long, quê hương của ngài, để dâng Thánh lễ Tạ ơn vào ngày 20 tháng 7 năm ngoái...

 

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao phó cho Hội Thánh sứ vụ loan báo tin mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Thế nên, Hội Thánh Chúa Kitô coi những lời của Chúa Giêsu như là lệnh lên đường, ra đi để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người...

 

Ngày 5 tháng 10, Đức Phanxicô sẽ phong 13 tân hồng y trong một công nghị công khai ở Vatican. Trong số các tân hồng y có hai nhà truyền giáo: tân hồng y Guixot thuộc Dòng Thánh Tâm Comboni và tân hồng y Fitzgerald thuộc Dòng các Linh mục Trắng. Cả hai đều là các chuyên gia về đối thoại liên tôn.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>