Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Phó tế Phêrô Nguyễn Trọng Nghĩa, một nhà truyền giáo dòng Salêdiêng người Việt Nam ở Châu Phi đã được Đức Giám mục Joseph Obanyi Sagwe giáo phận Kakamega (Kenya) truyền chức linh mục. Cha Phêrô đã được sai đến Kenya vào năm 2013. Ngài đã trở về Vĩnh Long, quê hương của ngài, để dâng Thánh lễ Tạ ơn vào ngày 20 tháng 7 năm ngoái...

 

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao phó cho Hội Thánh sứ vụ loan báo tin mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Thế nên, Hội Thánh Chúa Kitô coi những lời của Chúa Giêsu như là lệnh lên đường, ra đi để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người...

 

Ngày 5 tháng 10, Đức Phanxicô sẽ phong 13 tân hồng y trong một công nghị công khai ở Vatican. Trong số các tân hồng y có hai nhà truyền giáo: tân hồng y Guixot thuộc Dòng Thánh Tâm Comboni và tân hồng y Fitzgerald thuộc Dòng các Linh mục Trắng. Cả hai đều là các chuyên gia về đối thoại liên tôn.

 

Năm 1549, Thánh Phanxicô Xavier đã viết năm bức thư từ Nhật Bản nhưng có lẽ bức thư thứ nhất là bức thư nổi tiếng nhất, trong thư ngài bày tỏ ấn tượng của mình về người dân Nhật. Ngài viết: “Đây là những người tốt nhất chúng tôi chưa từng gặp trong những người chúng tôi đã nói chuyện từ trước đến nay, và trong số những người ngoại đạo, chúng tôi sẽ không tìm thấy ai khác ngoài người Nhật”. Ngài ngưỡng mộ tính lịch sự, trung thực và ý thức danh dự của người Nhật.

 

Cha Manuel Padilla, phụ trách hoạt động Loan báo Tin Mừng và Mục vụ Giới trẻ của Tổng giáo phận Thành phố Mexico nói trong một cuộc phỏng vấn của Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về những mục tiêu của Giáo phận cho Tháng Truyền giáo đặc biệt: "Làm sống lại ý thức truyền giáo, đến những môi trường mà Giáo hội chưa hiện diện, làm cho việc loan báo Chúa Giêsu Kitô có hiệu quả. Hãy nhớ rằng chúng ta luôn sống trong tình trạng truyền giáo, bởi vì chúng ta đã được nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy và được sai đi”

 

50 năm qua, với 18 ngôn ngữ được phát đi mỗi ngày, Đài Chân lý Á châu hay Radio Veritas Asia là phương tiện gìn giữ đức tin cho các tín hữu trong khu vực phải sống trong một hoàn cảnh bị bắt hại, áp bức chính trị, xã hội và tôn giáo.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>