Khi Cha Frank Jones mới đây trở lại Ecuador, ngài được cư dân khu ổ chuột San Francisco tung hô là anh hùng. Cha Jones đã thành lập một phòng khám...

 

Tất cả các Kitô hữu đều có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Người Kitô hữu cần xin ơn Chúa Thánh Thần để có thể ra đi, đến gần mọi người để lắng nghe, và bắt đầu với từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, chứ không phải với những lý thuyết. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

 

Tìm ý nghĩa của sự thật, ý nghĩa của phục vụ, khiêm tốn trong nghịch lý nhưng cũng trong công việc khiêm nhường… và nếu thách thức đối với các tín hữu kitô trên Wikipedia không phải chỉ là thảo ra các bài viết, mà còn đặt các đức tính kitô giáo vào lợi ích phúc âm hóa thì sao?

 

Trở lại năm 1919, cách đây gần một trăm năm, Đức Thánh Cha đã viết một tông thư khuyến khích công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Tông thư có một cái tên Latinh là Maximum Illud và vị giáo hoàng đã viết tông thư đó là ĐGH Bênêđictô XV...

 

Cát, tĩnh mịch và đạo Hồi. Nhưng cũng có những đoàn người di cư. Đây là sa mạc Sahara ở Algeria. Đức Ông Claude Rault là một linh mục người Pháp thuộc Dòng Truyền giáo Châu Phi, còn được gọi là dòng Các Cha Trắng...

 

Việc rao giảng Tin mừng rất quan trọng đối với Kitô hữu. Nhưng rao giảng cho ai? đối tượng để chúng ta rao giảng Tin mừng là những người nào? Trong sách Tin mừng thánh Luca chương 4, 18a có viết: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó”...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >