ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã có bài thuyết trình trong cuộc Hội thảo Truyền giáo Các Hội Dòng diễn ra từ ngày 29.08 đến 31.08.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Dưới đây là phần 2 của bài thuyết trình này (một vài tựa đề và số thứ tự được điều chỉnh cho thích hợp với sách TMCN).

 

Trên đời này, gần như mỗi việc đều có hai mặt: phải-trái, chính diện-phản diện, tích cực-tiêu cực …nhiều khi nhờ mặt trái ta biết rõ mặt phải hơn. Trong lãnh vực nghe nhìn người ta gọi đó là tương phản. Độ tương phản càng cao thì thấy càng rõ...

 

Ngày 21 tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican tiếng Ý, linh mục Fabio Baggio, phó thư ký phân bộ “Người di dân và tị nạn” của Bộ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh đến “giá trị đúp của hội nhập”, không những quan tâm đến “người di dân hội nhập, nhưng cũng quan tâm đến người bản xứ hội nhập với người di dân”.

 

“Đi truyền giáo không phải là mình chỉ giới thiệu Chúa đến với những người lương dân hay những người sống đạo cách nguội lạnh khô khan, nhưng chính nơi họ mình gặp được Thiên Chúa, được cảm nghiệm thấy sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Người”. Một tháng tông đồ nơi miền sông nước An Giang, một thời gian không quá ngắn, cũng không qúa dài nhưng đủ để cho tôi hiểu được câu nói đó phần nào

 

Ngày 31 tháng 7 vừa qua lễ kính thánh Ignazio thành Loyola, tổ phụ dòng Tên, cha Arturo Sosa tân bề trên tổng quyền đã chủ sự thánh lễ kính thánh nhân tại nhà thờ Chúa Giêsu, trong đó có mộ của thánh nhân qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556. Cha Sosa người Venezuela, là vị đầu tiên không phải là người Âu châu đã được Tổng tu nghị bầu làm bề trên tổng quyền ngày 14 tháng 10 năm ngoái.

 

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28,19). Đón nhận lệnh truyền của Đức Kitô, các môn đệ thời xưa và cũng như các Kitô hữu thời nay luôn luôn sẵn sàng lên đường rao giảng Tin Mừng. Có thể nói, truyền giáo trở nên chính căn tính của Giáo hội.

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 >