LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trên trời dưới đất chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Không có Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đơn độc, bởi vì Thiên Chúa duy nhất mà Ba Ngôi, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa muốn ban tình yêu Chúa cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1. “Hạnh phúc thay Dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp”. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn biểu lộ niềm hạnh phúc được làm dân riêng Chúa, nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, và nên chứng nhân loan báo Tin Mừng.

2. Ông Môisen nói: “Ai tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, sẽ được hạnh phúc và sống lâu”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần trong gia đình, đều giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa, hiệp thông trong tình yêu Chúa, và dự phần vào sự sống của Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn biết yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, ra sức thực thi các lệnh truyền của Chúa, và làm cho nhiều người đón nhận ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: “Các con hãy dạy cho muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, trung thành tuân giữ Lời Chúa, và ra sức giúp đỡ nhau thực thi mọi huấn lệnh của Chúa.
Kết thúc: Lạy Thiên Chúa chí thánh, Ba Ngôi Một Chúa. Chúa nêu gương cho chúng con sống thông hiệp, sống yêu thương. Xin cho chúng con biết yêu thương giúp đỡ nhau, cùng lãnh nhận ơn cứu chuộc, ơn hiệp thông hằng sống trên Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.