LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên củng cố và nuôi dưỡng khát vọng nước trời cho mọi kitô hữu còn đang tại thế. Trong niềm hân hoan và hy vọng, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

  1. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh/ biết dùng chính cuộc sống cũng như lời giảng dạy của các ngài/ để hân hoan thông truyền Niềm Vui Tin Mừng cho mọi người.
  1. “Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu đừng bận tâm quá nhiều về đời sống tạm bợ nơi trần gian, nhưng luôn biết hân hoan sống đức tin, đức cậy, đức mến, để ngày sau cũng được về nơi hạnh phúc viên mãn với Chúa.
  1. Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Truyền thông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông, biết sử dụng những phương tiện hiện đại với lương tâm ngay lành và ý thức tôn trọng sự thật.
  1. “Các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng luôn biết cộng tác với ơn Chúa, trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện/ và giúp chúng con luôn vững bước trên con đường mà Đức Giêsu Kitô Con Chúa đã đi, để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.