LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần là nguồn mạch mọi ân sủng cho con người. Chúng ta hân hoan đón nhận Chúa Thánh Thần ngự đến, để Ngài đổi mới cuộc sống chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn kiên vững trước mọi chống đối và hiểm nguy của thế giới tục hóa ngày nay.
  2. Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến sự thật toàn vẹn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức quốc tế biết tôn trọng sự thật và yêu chuộng hòa bình, luôn tích cực lên án bạo lực, bất công, và nỗ lực trong mọi hoạt động phục vụ con người.
  3. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức và hăng hái thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ mà Đức Kitô đã ủy thác, bằng cách trở nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.
  4. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết mở lòng đón nhận quà tặng của Chúa Phục Sinh, và luôn cố gắng làm cho ân sủng Thánh Thần sinh hoa kết trái trong cuộc sống và bổn phận hằng ngày.

Chủ tếLạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết cộng tác hiệu quả với ân sủng Thánh Thần mà Chúa ban tặng: luôn trung thành phụng sự Chúa và can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.