Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ để nên gương mẫu và ban sức mạnh giúp chúng ta can đảm tránh xa tội lỗi. Chúng ta tin tưởng vào Chúa và chân thành nguyện xin:

1. “Người ta sống không nguyên bởi bánh”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa/ biết khôn ngoan giải quyết mọi khó khăn dưới ánh sáng lời Chúa, ngõ hầu tránh được những sai lầm/ và luôn có cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
2. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Xin cho các bạn trẻ sáng suốt nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, để hết lòng tôn thờ Chúa, hầu biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao cả và mang tính vĩnh cửu.
3. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.
4. “Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lâng tội ác”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta cảm nhận được lòng nhân hậu của Chúa, biết tìm đến Bí tích Giao Hòa, để được Chúa thứ tha và ban nhiều ân sủng.
Lạy Chúa, lời và lòng nhân hậu Chúa có sức biến đổi con người; Xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa và mở lòng đón nhận tình thương tha thứ của Chúa trong mùa hồng ân này, để được hân hoan bước vào niềm vui phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.