LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B (8.4.2018)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra để củng cố đức tin cho các Tông đồ, ban bình an và Thánh Thần để các ông chu toàn sứ mạng được ủy thác. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1. “Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức và chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh qua những nỗ lực hiệp nhất và thực thi công bình bác ái.

 

2. Bình an là quà tặng của Chúa Phục Sinh cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người cùng mọi dân tộc trên thế giới được đón nhận bình an và sức sống của Chúa Kitô, tích cực cùng nhau xây dựng hòa bình và biểu dương công lý.

 

3. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang hoang mang trong niềm tin và lạc hướng trong cuộc sống, được Thánh Thần của Đấng Phục Sinh nâng đỡ hướng dẫn, luôn sống trong niềm vui và bước đi trong ánh sáng.

 

4. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình bằng một đời sống phó thác, dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Lời nguyện tín hữu Chúa nhật II Phục Sinh - năm B (12.4.2015)

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và củng cố niềm tin nơi chúng con, để chúng con luôn trung thành bước theo Chúa và can đảm làm chứng cho Người giữa thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.