.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho con người. Ngài cũng đang song hành cùng mỗi người chúng ta trên suốt chặng đường đời. Vậy chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thành tâm dâng lời nguyện xin:

  1. “Ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh, cùng khuyến khích nhau học hỏi Lời Chúa, thực hành các việc bác ái, sống tốt đời đẹp đạo, để làm gương sáng cho những người chưa biết Chúa.
  2. Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết dành nhiều thời gian thinh lặng cầu nguyện với Lời Chúa, để được Ngài thánh hóa, củng cố thêm niềm tin cậy mến, hầu trở thành những khí cụ bình an của Chúa.
  1. “Bình an cho các con!  Này Thầy đây, đừng sợ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang hoang mang, sợ hãi vì bệnh tật, cô đơn, đau khổ hay mất niềm tin vào cuộc sống được Chúa ban nhiều ơn nâng đỡ, giúp họ vượt qua mọi thử thách gian nan, để luôn biết cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.
  1. “Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, sau khi gặp Chúa nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, trở nên can đảm, dấn thân và hăng say lên đường làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa, dù phải gặp biết bao khó khăn và thách đố của thời đại.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng con cũng có tâm lý hoang mang lo sợ như các môn đệ xưa. Xin giúp chúng con xóa tan mọi lo âu sợ hãi, và nhận ra các biến cố xảy đến trong đời đều là hồng ân của Chúa, từ đó biết can đảm đón nhận và sống đúng theo Lời Chúa dạy. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.