LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, sám hối và tin vào Tin Mừng là việc mà người Ki tô hữu cần làm thường xuyên trong suốt cuộc đời. Ý thức thân phận mỏng dòn, nhiều giới hạn vả thực tâm tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh không ngừng khuyên nhủ con cái mình thành tâm sám hối để được hiệp thông với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn các Mục Tử trong Hội thánh luôn nhiệt tâm trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, để nhờ giáo huấn của các ngài, mọi người nhận biết, đón nhận và tin yêu vào Chúa/ hầu cải thiện đời sống trong khi chờ đón Chúa đến.
  2. Thế giới chỉ được hưởng hòa bình thật sự khi toàn thể nhân loại sống sứ điệp yêu thương của Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết sống trong tinh thần bác ái, sẻ chia, để giúp mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an.
  3. Chúa Giêsu đã nói: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa khơi động và dẫn lối cho nhiều mọi người người biết mau mắn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để tất cả đều được đón nhận Tin Mừng Chúa, nhờ đó danh Chúa được ca ngợi trên khắp hoàn cầu.
  4. Chúa Giêsu đã mời gọi nhân loại hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống tâm tình sám hối, biết canh tân không ngừng, cũng như luôn biết kiếm tìm những điều thiện hảo thuộc về Chúa, hầu xứng đáng là những môn đệ trung tín, nhiệt tâm và hữu ích cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho tất cả chúng con hiểu được tình thương kỳ diệu của Chúa để dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng làm theo ý Chúa và tích cực cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen