LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ TẾ:  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu quả là Mục tử nhân lành mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta, và Ngài vẫn không ngừng chăm sóc chúng ta qua các Bí tích. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến, chúng ta cùng cảm tạ chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Mục tử tốt lành luôn hết mình vì đàn chiên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh tiếp tục chăm sóc những ai yếu đuối, chữa lành người đau ốm, băng bó kẻ bị thương tích, đem người lầm lạc trở về và tìm kiếm những người đã lạc mất.
  2. “Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu/ luôn biết sống tâm tình tạ ơn vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa. Đồng thời, luôn tin tưởng vững chắc vào Chúa, lắng nghe và sống theo lời Chúa Chiên dạy bảo. 
  3. Giáo Hội luôn cổ võ và cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để ngày càng có nhiều người làm việc trong vườn nho của Chúa.
  4. Sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết đón nhận những khác biệt đa dạng của nhau trong tình thương của Chúa. Nhờ đó, cộng đoàn chúng ta luôn sống hiệp nhất trong ơn gọi cao quý Chúa đã tặng ban.

CHỦ TẾ:   Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con một tâm hồn quảng đại để đáp lại lời mời gọi của Chúa, trở nên những cộng tác viên đem tình yêu thương của Chúa đến cho anh chị em trong gia đình, cộng đoàn, khu phố và trong những môi trường chúng con đang phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.c