.

LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với Hội Thánh và dưỡng nuôi nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nuôi dưỡng và nâng đỡ các vị chủ chăn, để giữa muôn vàn khó khăn thử thách, các ngài luôn kiên trì chu toàn sứ vụ Chúa trao phó.
  2. Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu và dấu chỉ hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu được thêm lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, để qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu, mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa và luôn hiệp nhất với nhau.
  3. Chúa đã thiết lập hy tế tình yêu và đã truyền cho chúng ta cử hành mà tưởng nhớ đến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang khát khao tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời/ biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được thông ban sự sống đời đời.
  4. Chúa đã yêu thương và còn yêu thương chúng ta mãi mãi nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được đón nhận Bí Tích tình yêu mỗi ngày, luôn đoàn kết yêu thương hiệp nhất và biết can đảm đón nhận những buồn vui trong cuộc sống để làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời, xin Chúa vui nhận những ước nguyện chúng con thành tâm dâng lên Chúa. Xin cho chúng con biết cùng với Chúa dâng lễ tế hy sinh toàn hảo, đẹp lòng Chúa Cha, hầu mưu ích cho phần rỗi mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.